Fondsen en subsidiënten

Wij bedanken overheden, fondsen en serviceclubs voor hun steun aan onze gebouwen, programmering en bijzondere projecten.

Subsidiënten

Stichting Partners

Stichting Partners van de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem is een aparte stichting die als doel heeft Stadsschouwburg & PHIL Haarlem te ondersteunen. De Stadsschouwburg en PHIL kunnen een beroep doen op de stichting om bijvoorbeeld te ondersteunen bij bijzondere projecten of bestedingen. Zo draagt de Stichting Partners bij aan een duurzaam (financieel) beleid voor de toekomst. U kunt aan Stichting Partners van Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem een schenking overmaken en een nalatenschap nalaten. 

Stichting Partners van de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem